Markedet for forbrugslån er åbent

Forbrugslån har tidligere haft en ry for at være den fattige mands eneste mulighed for at låne. Dette har været kendt som ugunstige forhold at låne under, da renten og øvrige låneomkostninger oftest har været væsentlig højere end hos traditionelle banker. Det har således ifølge flere medier skabt en ond spiral, da det på denne måde er de med dårligst økonomi som får de dårligste lån.

Gennem de seneste år har denne situation imidlertid ændret sig markant. Flere låneudbydere på markedet for forbrugslån har skabt en yderst hård konkurrence, som har tvunget omkostningsniveauet ned, så det nu er meget billigere at låne penge gennem de hurtige lånetyper.

Endvidere har forbrugslån ofte været kritiseret for at være uigennemsigtige og svære at overskue som almindelig forbruger, hvilket har skabt dårlige oplevelser for mange af disse forbrugere. Dette har staten nu grebet ind overfor, så det nu er låneudbydernes lovmæssige pligt at oplyse samtlige omkostninger i forbindelse med lånet tydeligt allerede inden låneansøgningen udfyldes.

Reducerede indtægter for låneudbydere

Disse nye markedsforhold samt lovmæssige krav har gjort det langt mere attraktivt for forbrugerne at låne penge gennem forbrugslån. Samtidig har det gjort markedet mere hårdt for de tilstedeværende låneudbydere, da de nu skal operere med meget mindre indtægter, og derfor er nødsaget til at skære mere ind til benet. Der er dog stadig mange låneudbydere på det danske marked (se oversigt hos Moneybanker.dk), hvilket med tiden formentlig vil blive reduceret som konsekvens af lukninger, sammenslutninger, opkøb og andet.

Bankfuldmægtig Mogens Yde Pedersen udtaler i denne sammenhæng, at det dog også kan føre flere låneudbydere til det danske marked. ”Vi har på det seneste set flere store udenlandske banker forsøge at etablere sig i Danmark på bekostning af de eksisterende. I takt med en stigende arbejdsløshed i Sydeuropa vil flere banker søge mod mere stabile markedsforhold, og her er Danmark et godt bud på, hvor de satse.”

Mogens Yde Pedersen kan have ret i denne antagelse, hvilket bl.a. bevises ved den spanske finanskoncern Santanders fremstød i Danmark. De har budt ind med såvel forbrugslån som produkter inden for indlån, og holdt i 2013 næsten deres forventede budget. De forventede et overskud på 1,2 mia. Euro, mens de dog ”kun” præsterede at skabe et overskud på 1,1 mia. Euro, kilde Business.dk.

Santander har formentlig søgt mod koldere himmelstrøg pga. en dårlig spansk økonomi igennem flere år. Senest har også Italien og Portugal været ramt af høj arbejdsløshed og som konsekvens heraf dårlig økonomi. Yderligere er Euro´en også i fare på grund af Grækenlands mulige exit, hvorfor den danske valuta virker mere stabil.

Om der kommer flere udenlandske banker til Danmark i fremtiden vil kun tiden vise, men det er højst sandsynligt qua Skandinaviens stærke økonomi. Sverige og Norge er således også yderst stabile økonomier, hvorfor disse to lande virker som naturlige lande at rette sit blik imod som bank. Dette uanset om ens produkt er forbrugslån eller som traditionel bank.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *