Hvorfor vælge styret underboring?

Hvis du nogensinde har haft brug for at nedgrave kabler, rør eller ledninger ned i jorden, ved du også det er besværligt at opgrave veje, fortov og cykelstier for at nedlægge ledningerne, rørene eller kablerne. Det kan oven i købet gå hen og blive en meget dyr fornøjelse, hvis det er mange meter rør eller kabler der er tale om, da man både skal betale for opgravningen af jorden samt tildækningen af de render man graver. Derudover er der flere steder hvor det ikke er muligt at lægge rør ved brug af den traditionelle metode. Der er dog et alternativ til den klassiske metode med at opgrave jorden. Dette kaldes styret underboring.

Fordelene ved styret underboring

Der er mange fordele ved styret underboring. Metoden sparer både tid og penge, da der nu ikke skal bruges tid på at grave et langt stykke sti, fortov eller asfalt op. Dette betyder også at du sparer penge på gravemaskiner som skulle have opgravet disse render. Ofte er metoden også meget mindre generende for beboere og trafikanter, da selve arbejdsområdet er meget lille. Med denne metode er det kun nødvendigt at grave to huller – et hvor udgravningen skal starte, og et hvor den skal slutte. Herefter fjernstyrer vores kvalificerede medarbejdere et bor, som graver en tunnel fra det ene hul til det andet. Efter boringen trækker vi de nødvendige kabler, rør eller ledninger igennem tunnelen og dækker hullerne til igen. Resultatet bliver et flot stykke arbejde, hvor de to huller nærmest går i ét med omgivelserne, og uden spor efter udgravning eller store gravemaskiner. Styret underboring er en meget effektiv metode, og den kan bruges til at nedgrave alle mulige forskellige slags underjordiske kabler og ledninger, heriblandt vand-, gas-, internet- og strømledninger. Endnu en fordel ved denne metode er præcision. Det er muligt at fjernstyre det elektroniske bor meget nøjagtigt, og på den måde kan man nedlægge nye rør eller ledninger langs med dem der allerede ligger der i forvejen. På denne måde sparer man også unødig opgravning under et eventuelt vedligeholdelsestjek på ledningerne.

Landsdækkende styret underboring

Vores virksomhed dækker hele landet, så du kan være sikker på at du uanset hvor du befinder dig i Danmark kan få en flot og diskret rør- eller kabelnedlægning. Vi er stolte over at kunne medbringe vores udstyr direkte til din dør uanset hvor i Danmark du befinder dig, og vi er altid villige til at høre dine forslag, og lytte til hvordan du helst vil have arbejdet gjort. På grund af at metoden skal bruge så lidt plads, er det også muligt at bruge den på steder og områder hvor den traditionelle opgravningsmetode ikke kan. Dette kan eksempelvis være i meget sumpede eller våde områder, havnebassiner og søer, hvor almindelige gravemaskiner ikke har mulighed for at arbejde. Derudover er metoden særdeles effektiv når man ønsker at føre kabler, rør eller ledninger under en trafikeret vej eller et jernbanespor, da man på den måde undgår at nedlægge bil- eller togtrafikken under arbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *